Norra Lelångs Fiskevårdsområde omfattar området innanför den blåa linjen på kartan.
Det omfattar utöver den stora sjön även några mindre sjöar.